Under två år har projektet F.K.I.T. pågått i en liten by i södra Sverige, drivet av några bybor. Målet har varit att lura konstvärlden att tro att de varit engagerade i samtida konst. Projektet har finansierats av ett antal svenska institutioner, alla ledda att tro att det varit ett politiskt korrekt projekt. Söndagen den 13 september avslöjades att hela projektet formades för att lura konstvärlden. Detta ledde till diskussion.


Relationell konst påstår sig ofta vara demokratisk och jämlik. Ändå är konstnären den som drar nytta av projektet. När konstnären presenterar arbetet för konstvärlden, visar det sig att projektet inte är demokratiskt utan präglas av en problematisk instrumentalism. F.K.I.T. vänder denna situation 180° – behandlar konstvärlden som föremål för sitt intresse – och återtar därmed positionen som signifikant subjekt.


Tack alla medverkande och ni som hjälpt till!